Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία:
Βαρελάς Ιωάννης (varelas-shop.gr)
Γεωγραφική διεύθυνση:
Λεωφόρος Αθηνών 31 , Αλίαρτος Βοιωτίας 32 001
Α.Φ.Μ.:
136172136

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το varelas-shop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα με προϊόντα και εφαρμογές εξοικονομησης ενεργειας,ψύξης-θέρμανσης-κλιματισμού της εταιρείας «ΒΑΡΕΛΑΣ.», που εδρεύει στην Αλίαρτο Βοιωτίας ΔΟΥ Λιβαδειάς με τηλέφωνο επικοινωνίας 22680 23996. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.varelas-shop.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 


Γενικά

Το www.varelas-shop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το www.varelas-shop.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του site που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο varelas-shop.gr. Η εμφάνιση των τελευταίων στον διαδικτυακό τόπο ή τρίτων συμβεβλημένων με αυτόν μερών δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του site μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική).

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της Λιβαδειάς.


Το κατάστημα έχει προσμαροστεί με το πλαίσιο GDPR

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)


Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

«Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage»

 

Όρια Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη

Το varelas-shop.gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσίες υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα δε φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το varelas-shop.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το varelas-shop.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές, λάθη ή βλαπτικά στοιχεία στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από χρήστες του site. Στα πλαίσια καλής πίστεως και για την δική σας προστασία, σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραστική του αξία, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το τμήμα πωλήσεων στο 22680 23996 ή με e-mail στο info@varelas-shop.gr

 

Παραγγελίες

Γενικά

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και εκτελούνται οι αποστολές των παραγγελιών καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών μεταξύ 10.00 π.μ.-17.00μ.μ.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

Τιμές

Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και το Φ.Π.Α. Το varelas-shop.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

 

Ολοκλήρωση/Επιβεβαίωση παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το varelas-shop.gr μέσω email ή/και με τηλέφωνο την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας καθώς και το σχετικό παραστατικό (Απόδειξη ή Τιμολόγιο).

 

Τροποποίηση της παραγγελίας

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας του, πριν την ολοκλήρωση αυτής, και να επιλέξει άλλα προϊόντα.

 

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Για οποιαδήποτε καθυστέρηση που μπορεί να οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βιας(οπως καιρικές συνθήκες, έλλειψη στοκ προμηθευτή,τελωνείο κ.α.) όπως και σε τυχών προβλήματα ή υπαιτιότητα της εταιρίας μεταφορών,η εταιρία (Varelas-shop.gr) απαλλάσσεται των ευθυνών της και οφείλει άμεσα να ενημερωσει άμεσα τον πελάτη (εντός 2 εργάσιμων ημερών).

 

Εγγύηση

Σε όλα τα εμπορεύματα προσφέρεται η εγγύηση του κατασκευαστή, τα κύρια στοιχεία της οποίας αναγράφονται στην περιγραφή του εμπορεύματος. Εάν, πριν πραγματοποιήσετε μία αγορά, έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν ή τον χρόνο της προσφερόμενης εγγύησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του varelas-shop.gr.

 

Αποστολή προϊόντων-Εξοδα αποστολής

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά. Η Εταιρεία συνεργάζεται με υπηρεσίες μεταφορέων προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τους πελάτες σε αποστολές εκτός Αττικής. Η Εταιρεία μας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του λογικού χρόνου.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται επί πεζοδρομίου. Οι παραδόσεις σε όροφο μέσω σκάλας ή ανυψωτικού γίνονται κατόπιν συνεννόησεως με το αντίστοιχο τμήμα της μεταφορικής εταιρίας με έξτρα χρέωση.

 

Αρκετά προιόντα παραδίδονται με Δελτίο Αποστολής το οποίο τιμολογείται μέσα στις επόμενες 30 ημέρες και αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς.

Η κίνηση αυτή προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία.

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

 

Τα κόμιστρα των μεταφορικών στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνονται,κατόπιν συννενοήσεως,με το τηλεφωνικό κέντρο του καταστήματος στο 2268023996.

 

Τα προϊόντα παραδίδονται σε μεταφορικές δωρεάν.

Κατά τη διαδικασία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά, ο πελάτης μπορεί να ενημερώνεται για το ακριβές κόστος της παραγγελίας του.

Το κόστος αντικαταβολής ορίζεται απο την εταιρία σταθερά στην τιμη των 3 ευρω (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανεξαρτήτου βάρους και όγκου και αφορά αποστολές προιόντων σε όλη την ελληνικη επικράτεια περιλαμβανομένων των δυσπρόσιτων περιοχών και των νήσων.

Η αντικαταβολή δεν ισχύει για ογκώδη προϊόντα (πχ ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, λέβητες αερίου) και γενικά για προϊόντα τα οποία παραδίδονται μέσω μεταφορικής εταιρίας. Ο πελάτης μπορεί σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεται εάν το προϊόν που επιθυμεί υποστηρίζει τη δυνατότητα αντικαταβολής.

Για κλιματιστικά που παραδίδονται εντός Αλιάρτου, η αντικαταβολή είναι δωρεάν.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται σε όροφο εφ’όσον υπάρχει πρόσβαση μέσω ανελκυστήρα και εφ’όσον η παράδοση εξυπηρετείται μέσω της εταιρίας. Για ογκώδη αντικείμενα η αποστολή των οποίων εξυπηρετείται μέσω εταιρίας μεταφορών, η παράδοση πραγματοποιείται στην είσοδο της πολυκατοικίας ή της μονοκατοικίας του πελάτη. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο πελάτης μπορεί να ενημερώνεται για κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε το προϊόν σας από την έδρα της εταιρίας μας, χρεώνεστε μόνον το κόστος του προϊόντος σας χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ακόμη και αν ένα προϊόν εμφανίζεται ως διαθέσιμο, ο πελάτης υποχρεούται να έρχεται σε τηλεφωνική επαφή με την εταιρία μας, πριν από την παραλαβή του προϊόντος του από την έδρα μας, καθώς οι διαθεσιμότητες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 

Ακύρωση παραγγελίας

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 22680 23996 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.

Υπαναχώρηση, ακύρωση παραγγελίας και επιστροφές προϊόντων

Ι. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεσθε  με τα  έξοδα μεταφοράς και επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε μαζί με τα νόμιμα παραστατικά (δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής πώλησης) και τη συσκευασία που συνόδευαν το προϊόν. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Είδη ελαττωματικά ή διαφορετικά από την παραγγελίας σας θα επιστρέφονται με δική μας επιβάρυνση.   
ΙΙ. Στις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων, ακύρωσης παραγγελιών ή από μέρους σας άρνησης παραλαβής του προϊόντος από την ταχυμεταφορική εταιρία, υποχρεούστε-για φορολογικούς λόγους-να μας γνωστοποιήσετε μέσω υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 τους λόγους επιστροφής, ακύρωσης ή άρνησής σας .
 
Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων λόγω μη διαθεσιμότητας του προϊόντος αυτή μπορεί να γίνει μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες.

 

Πολιτική επιστροφών

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία και έχει αποσταλεί το προϊόν και επιθυμείτε την επιστροφή του τότε επικοινωνήστε μαζί μας την ίδια ημέρα και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Η διεύθυνση της εταιρίας θα αποφασίσει εάν γίνει αποδεκτή η ακύρωσή της. Επιστροφή χρημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για προϊόντα τα οποία επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση, και με δεδομένο ότι δεν έχει ανοιχτεί η συσκευασία καθώς και ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

Εγγύηση
Σε περίπτωση βλάβης προϊόντος η οποία οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος, και με δεδομένο ότι ισχύει η εγγύηση του προϊόντος, ο πελάτης εξυπηρετείται από τον εκάστοτε αντιπρόσωπο-εισαγωγέα που είναι άλλωστε και ο πάροχος της εγγύησης. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για το χρόνο επισκευής ή αντικατάστασης του ελαττωματικού ή εσφαλμένου υλικού. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς για το προς επισκευή ή αντικατάσταση προϊόν βαρύνουν είτε τον πελάτη είτε τον πάροχο της εγγύησης, ανάλογα με τους όρους κάθε αντιπροσώπου.

 

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.Πολιτική Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στις I.P. διευθύνσεις των πλοηγών (browsers) του πελάτη από ένα διακομιστή (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του/της πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα varelas-shop.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του varelas-shop.gr.


Το eshop αναπτύχθηκε από την ΤΕΚΝΟΚΟΡ