Συντήρηση Αντλίας Θερμότητας

stavros michas In: Root On: Comment: 0 Hit: 11633

Οι αντλίες θερμότητας είναι από τις συσκευές θέρμανσης με τις λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις συντηρούμε, η τακτική τους συντήρηση διασφαλίζει την ασφάλεια και την αποδοτικότητα τους.


Οι αντλίες θερμότητας μετατρέπουν την ενέργεια του περιβάλλοντος (αέρος, νερού ή εδάφους), μέσω του κύκλου του ψυκτικού μέσου, σε θέρμανση και ζεστό νερό για το σπίτι σας. Όπως ισχύει για τους λέβητες, αλλά και κάθε μηχανή, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, απαιτείται τακτική συντήρηση. Όλοι οι έλεγχοι μιας αντλίας θερμότητας θα πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Γιατί πρέπει να συντηρώ την αντλία θερμότητας;

Κατά μέσο όρο, μια αντλία θερμότητας έχει διάρκεια ζωής περίπου 15 χρόνια. Ωστόσο, μια καλά συντηρημένη αντλία θερμότητας θα μπορούσε να λειτουργεί αποτελεσματικά έως και 20-25 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ο τεχνικός θα ελέγξει τη συνολική εικόνα της εγκατάστασης καθώς και την απόδοση της αντλίας θερμότητας, για να διασφαλίσει ότι το σύστημα σας δουλεύει σωστά και σας παρέχει το ύψιστο επίπεδο άνεσης στο σπίτι σας. Η συντήρηση μιας αντλίας θερμότητας θα διασφαλίσει επίσης την ισχύ της εγγύησης σας.

Πόσο συχνά πρέπει να συντηρώ την αντλία θερμότητας μου;

Η συντήρηση του συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας, όπως και κάθε άλλου συστήματος θέρμανσης, πρέπει να είναι ετήσια. Η μεσολάβηση ενός έτους, από τη μια συντήρηση στην επόμενη, δεν είναι απλώς θέμα σύμβασης και τάξης. Έχει να κάνει και με τον κύκλο λειτουργίας, χειμώνα-θέρους, θέρμανσης-ψύξης και την αποφυγή χρονιών προβλημάτων στη λειτουργία του συστηματος. Προτείνουμε η συντήρηση της αντλίας θερμότητας να γίνεται τους θερμούς μήνες, έτσι ώστε όταν η θερμοκρασία πέφτει το χειμώνα, να είστε σίγουροι ότι η αντλία θερμότητα λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση.

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση μιας αντλίας θερμότητας;

Η συντήρηση της αντλίας θερμότητας καλύπτει ένα εύρος δοκιμών, ελέγχων και επιθεωρήσεων, μέσω των οποίων ο συντηρητής μπορεί να εκτιμήσει την ασφάλεια και την αποδοσή της. Είναι σημαντικό να διεξάγεται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση περιλαμβάνει:

  • Ολοκληρωμένο εξωτερικό οπτικό έλεγχο

  • Ελέγχους θερμοκρασίας

  • Έλεγχος κυκλώματος θέρμανσης (οπτικός και διαγνωστικός)

  • Ελέγχους πίεσης νερού κυκλώματος και ψυκτικού μέσου

  • Ελέγχους για διαρροές

  • Ελέγχους ηλεκτρολογικών συνδέσεων

  • Εξειδικευμένες συμβουλές για την λειτουργία και την χρήση της μονάδος

Συντήρηση αντλίας θερμότητας αέρος/νερού

Οι αντλίες θερμότητας αέρος/νερού είναι ένα κοινό σύστημα θέρμανσης το οποίο εγκαθίσταται σχετικά εύκολα. Απορροφούν θερμική ενέργεια από τον αέρα του περιβάλλοντος και την μετατρέπουν σε θερμότητα ή ψύξη για το χώρο σας και το ζεστό νερό. Οι αντλίες θερμότητας αέρος/νερού είναι σχεδιασμένες να δουλεύουν σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και είναι κατάλληλες για ένα εύρος κατοικιών από μικρά διαμερίσματα μέχρι μεγάλες μονοκατοικίες.
Η εξωτερική μονάδα είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίες καιρικές συνθήκες γεγονός που καθιστά σημαντική την τακτική συντήρηση της. Ο τεχνικός θα ελέγξει ότι ο εξωτερικός εναλλάκτης είναι απαλλαγμένος από υπολείμματα για να διασφαλίσει τη μέγιστη ροή αέρα και επίσης θα επιθεωρήσει τη πτερωτή του ανεμιστήρα για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.

Comments

Leave your comment